Lunner Juni (død sommeren 2017)

Utstilling Stav 18.9.2009

Juni og Vetle
 

9-8-7-9-8 2.pr. 1 i kvalitet, Stav 2009

Juni og Loke juni 2010

Juni og Loke sommer 2010