Lyngheims GraneInfo om hingsten:
  N-91-2871 Lyngheims Grane. Grå h.
3.pr. Karakterene 8-8-7-6-7.  
Se link til stamboka her: 


http://www.nhest.no/Andre-elementer/Sok-etter-hestkusklop/Sok-etter-hest/?modus=2&rase=2&search=Lyngheims+Grane(Død 18.3.2014)


 

Grane sommeren 2011
 

Grane sommeren 2011

Grane sommeren 2011